ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ

ХИГИЈЕНА

МОНИТОРИНГ

savetovaliste-food-pyramid-sm

РУКОВОДСТВО

Начелник: др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи
Шеф одељења за пријем материјала: Слободанка Радојевић, дипл. инж. пољопривреде спец. заштите животне средине
Шеф одељења за санитарну хемију и екотоксикологију: Биљана Калинић, дипл. спец. санитарне хемије
Шеф одељења санитарне микробиологије: дипл. биолог Снежана Теодоровић специјалиста микробиологије хране
Главни техничар хигијене: Љубица Недељковић, лаб. техничар

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs