Руководство

ВД  Директор: МСц др Бранко М. Вујковић

Помоћник директора за медицинске послове: Др сци. мед. Игор Драгичевић, спец. хигијене

Помоћник директора за квалитет: Мр. сци. Бошко Ђоковић, дипл. инг.

Помoћник директора за послове јавног здравља из области епидемиологије и микробиологије: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије

Помоћник директора за немедицинске послове: дипл.инж.орг.наука Саша Радовановић

Главни техничар установе: Иван Јевремовић, лаб. техничар

1. ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

Начелник:  др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи

Шеф одељења за пријем материјала: Слободанка Радојевић, дипл. инг. пољопривреде спец. заштите животне средине

Шеф одељења за санитарну хемију и екотоксикологију: Биљана Калинић, дипл. спец. санитарне хемије

Шеф одељења санитарне микробиологије: дипл. биолог Снежана Теодоровић специјалиста микробиологије хране

Главни техничар хигијене: Љубица Недељковић, лаб. техничар

2. ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

Начелник: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије

Главни техничар центра: Миланка Аћимовић, виши санитарни техничар

3. ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ

Начелник: др Бранка Гајић, спец. соц. мед

Шеф одсека за анализу, планирање и организацију здравствене службе: др Оливера Стојановић, спец. соц. мед

Шеф одељења за промоцију здравља: Милош Јовановић струк. инг. менаџмента

Главни техничар центра: Јован Грујичић, санитарни техничар

4. ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

Начелник: др Марина Малбашки, спец. микробиологије

Главни техничар микробиологије: Ана Макевић, лаб. техничар

5. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник: Мирослав Манојловић, инг.спец.

Шеф одељења за економско-финансијске: Александар Лазић дипломирани економиста

 

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs