Реч директора

Завод за јавно здравље припада јавно-здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Мачванског округа.

Место и улога Завода су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, према којима прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља.
Професионално и посвећено Завод за јавно здравље у Шапцу, брине о здрављу својих суграђана и свих житеља Мачванског округа.

Наша установа је лидер у промоцији и унапређењу јавног здравља у Мачванском округу, координацији рада здравствених установа и усклађивању и побољшању међусекторске сарадње у локалним самоуправама.

ВД директор Завода
МСц др Бранко М. Вујковић

Мисија наше установе је процена здравственог стања становништва, детекција фактора ризика у заједници, здравствена култура и здравствено просвећивање, као и идентификација и квантификација ризика у животној средини, мониторинг воде, ваздуха, хигијенска исправност хране и намирница опште употребе, у складу са законима из области здравствене заштите и других области које могу утицати на квалитет живота.

У складу са тиме, у сарадњи са здравственим установама и локалним самоуправама, тражимо консензус у решавању јавно здравствених проблема у свим општинама у Мачванском округу, без обзира на прилике које су последица ниског нивоа друштвено-економског развоја.

МСц др Бранко М. Вујковић
директор Завода за јавно здравље Шабац 

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs