РАДНО ВРЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Центар за хигијену и хуману екологију
Одељење за хигијену и хуману екологију
07-20 часова
Одељење за пријем материјала
07-20 часова
Одељење за санитарну хемију и екотоксикологију
07-20 часова

 Центар за контролу и превенцију болести
Одељење за здравствени надзор
08-14 часова
Одсек за епидемиолошки надзор
07-15 часова
Одсек за ДДД послове
07-15 часова

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање
и организацију здравствене службе, информатику
и биостатистику у здравству
Одељење за анализу, планирање, и организацију здравствене службе
07-15 часова
Одељење за информатику и биостатистику
07-15 часова
Одсек за промоцију здравља
07-15 часова

Центар за микробиологију
Одељење клиничке микробиологије
07-20 часова
Одељење санитарне микробиологије
07-20 часова

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs