ВД Директор: МСц. др Бранко М. Вујковић
Помоћник директора за послове јавног здравља из области хигијене и хумане екологије: Др сци. мед. Игор Драгичевић, спец. хигијене
Помоћник директора за квалитет: Мр. сци. Бошко Ђоковић, дипл. инж.
Помoћник директора за послове јавног здравља из области епидемиологије и микробиологије: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије
Помоћник директора за немедицинске послове: дипл.инж.орг.наука Саша Радовановић
Главни техничар установе: Иван Јевремовић, лаб. техничар

Начелник: др Драгана Радојичић, спец. епидемиологије
Главни техничар центра: Миланка Аћимовић, виши санитарни техничар
Опширније >>

Начелник: др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи
Шеф одељења за хигијену и хуману екологију: др Снежана Панић, спец. хигијене, субспецијалиста исхране здравих и болесних људи
Шеф одељења за пријем материјала: Слободанка Радојевић, дипл. инг. пољопривреде спец. заштите животне средине
Шеф одељења за санитарну хемију и екотоксикологију: Биљана Калинић, дипл. спец. санитарне хемије
Шеф одељења санитарне микробиологије: дипл. биолог Снежана Теодоровић специјалиста микробиологије хране
Главни техничар хигијене: Љубица Недељковић, лаб. техничар

Начелник: др Бранка Гајић, спец. соц. мед
Шеф одсека за анализу, планирање и организацију здравствене службе: др Оливера Стојановић, спец. соц. мед
Шеф одељења за промоцију здравља: Милош Јовановић струк. инж. менаџмента
Главни техничар центра: Јован Грујичић, санитарни техничар
Опширније >>

Начелник: др Марина Малбашки, спец. микробиологије
Главни техничар микробиологије: Ана Макевић, лаб. техничар
Опширније >>

Начелник: Мирослав Манојловић, инг.спец.
Шеф одељења за економско-финансијске: Александар Лазић дипломирани економиста

 
 

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs