О политици

Завод за јавно здравље – Шабац је успоставио и примењује систем менаџмента квалитетом према новом издању референтног стандарда SRPS ISO 9001:2015 званично од новембра 2017. год а иницијално је стандард ISO 9001 успостављен 07.11.2005.год. за област превентивне здравствене делатности и од тада се у континуитету одржава у нашој установи. Завод за јавно здравље – Шабац је данас у петом трогодишњем циклусу сертификације система квалитета што је доказ да успешно примењује и констентно унапређује поменути систем пуних дванаест година. Систем квалитета у себи садржи 37 процедура, 43 стандардних радних процедура (упутства) и преко 100 образаца, који потпуно дефинишу процес рада у Заводу и обезбеђују да се све активности одвијају по тачно описаним поступцима чиме се могућност за импровизацијом или радом ван утврђених оквира своди на минимум.
Издваја се неколико кључних момената који су врло битна за правилно функционисање система квалитета у Заводу:
– У Заводу су врло јасно и прецизно идентификовани сви пословни процеси. Затим су погодним начином селекције издвојени процеси од кључне важности за функционисање наше установе, који се прате са посебном пажњом.
– Постављени су општи циљеви а затим и посебни циљеви за сваки кључни процес као и акциони планови којим се утврђује начин и динамика реализације постављених циљева. Прикупљају се релевантни подаци који се детаљно анализирају да би се испитала ефикасност појединог процеса у посматраном временском року.
– Успостављен је контекст организације, при чему су утврђене потребе свих заинтересованих страна и степен испуњења захтева заинтересованих страна.
– Успостављен је поступак идентификације ризика и прилика на нивоу Завода и дефинисаних процеса као и мера за поступање са њима.
Целокупан систам квалитета се додатно преиспитује два пута годишње да би се евентуално уочени недостатци благовремено отклонили.
Овакав начин рада доноси један нов квалитет рада који од сваког власника процеса али и сваког учесника у процесу тражи максималну одговорност и бригу да процес функционише на начин којим се обезбеђује остварење општих циљева прокламованих на нивоу целокупног Завода. Успостављена је права комуникација са корисницима наших услуга која се одвија кроз одређена анкетирања, где корисници услуга могу да дају своју оцену нашег рада као и своје предлоге и сугестије како би се наш рад могао довести на ниво који би у највећој мери задовољио потребе наших корисника. На овај начин се долази до врло драгоцених и често пуно објективнијх података о квалитету нашег рада, него у случају када сте у ситуацији да сами оцењујете свој рад а та оцена је често врло субјективна.
Ово је врло битно за нас јер и сам стандард корисника услуга ставља у центар збивања и он врло оправдано добија велика права и зато се задовољству корисника услуга као и квалитету пружених услуга у Заводу за јавно здравље посвећује велика пажња. Своје предлоге и сугестије можете дати у књизи утисака а наш рад можете 
оценити попуњавањем анкетних упитника који се налазе у холу Завода на приземљу или га можете преузети са нашег сајта и попуњеног га послати на е-маил: kabinet@zjz.org.rs са назнаком „анкета о задовољству“ или наједноставније интерактивно попунити анкету задовољства на нашем сајту у делу документа за кориснике.
Поред представљеног стандарда SRPS ISO 9001:2015 за наш Завод је од изузетне важности и други стандард који је имплементиран у раду наших лабораторија које су акредитовале знатан број метода према SRPS ISO/IEC 17025:2017 . Овај референтни стандард је успостављен званично од 13.06.2007. којим су лабораторије санитарне хемије и екотоксикологије као и санитарне микробиологије акредитовале свој рад за следеће области њиховог деловања:

  • Физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања хране (млеко и производи од млека; жита, млински и пекарски производи; воће; поврће; производи од воћа и поврћа; воћни сокови; нектар; производи од печурака; освежавајућа безалкохолна пића; газирана пића; пиво; кафа, производи од кафе; сурогат кафа; кухињска со; зачин; какао зрно, какао производи слични чоколади, бонбонски производи, крем производи, кекс и производи сродни кексу; беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију; масти и уља биљног и животињског порекла; чај; мед; месо и производи од меса; риба и производи од рибе; супе, чорбе, сосови и додаци јелима)
  • Физичка и хемијска испитивања козметике, хемијских производа, папира и амбалаже (средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела; средства за одржавање чистоће у домаћинству; посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице)
  • Физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања воде (вода за пиће; природна флаширана вода за пиће; изворска, минерална и стона вода; подземна вода; базенска и вода за рекреацију; вода за хемодијализу; површинска вода; отпадна вода)
  • Физичка и хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух)
  • Физичка и хемијска и микробиолошка испитивања хране за животиње
  • Испитивања буке у животној средини

Комплетан обим акредитације можете преузети са нашег сајта или га директно преузети са сајта Акредитационог тела Србије . Наш акредитациони број је 01-192 који је довољно укуцати на претраживачу акредитованих тела за оцењивање усаглашености на сајту АТС-а и преузети обим акредитације. Акредитација у оквиру процеса лабораторијских испитивања се одржава петнаест година и најбољи је доказ за компетентност наших лабораторија за испитивање у напред наведеним областима испитивања.
Такође све ваше примедбе, евентуалне жалбе, питања или савете како да унапредимо нашу сарадњу у наредном периоду можете послати на е-маил: кабинет@зјз,орг.рс са назнаком „систем квалитета – ЗЈЗ Шабац“. Трудићемо се да са дужном пажњом размотримо све ваше примедбе, предлоге и у најкраћем могућем времену одговоримо на сва Ваша питања.
За приговоре (жалбе) молимо да користите форму која је понуђена у делу докумената за кориснике што је и званично прописана форма за упућивање приговора.

Корисне информације:

Сетификат SRPS ISO 90012015
Сертификат SRPS ISO 17025 :2017
Обим акредитације према SRPS ISO 17025:2017
Одлука Акредитационо тело Србије

Анкета о задовољству бр.1 (намењено пацијентима корисницима услуга за здравствене (санитарне) прегледе и клиничке микробиологије)

Анкета о задовољству број 2 (намењено корисницима услуга акредитованих лабораторија: санитарна хемија и екотоксикологија и санитарна микробиологија)
Систем квалитета – ЗЈЗ Шабац  (намењено за ваше примедбе, сугестије, савете и питања)
Политика квалитета ЗЈЗ Шабац

Политика квалитета – лабораторијска испитивања ЗЈЗ Шабац

Помоћник директора за квалитет
мр дипл инг технологије Бошко Ђоковић

simbol-01-192-LI-srp-sm

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs