Мерење буке

Завод за јавно здравље је овлашћена и акредитована установа за мерење буке у животној средини.

Мониторинг нивоа буке у животној средини на територији Мачванског управног округа се тренутно не спроводи.Законом о заштити од буке у животној средини у Члану 8. прописано је обавезно мерење нивоа буке, у надлежности локалних самоуправа, тако да се очекује почетак вршења ових активности у складу са Законом.

Мерење буке се врши у дневном и ноћном режиму на захтев:

– Надлежних државних органа

– Привредних субјеката

– На лични захтев грађана

Завод за јавно здравље ће, у најкраћем року, одговорити на Ваш захтев за мерењем буке.Детаљније информације можете добити на телефон 015/343-610

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs