Контакт

 
 
Kontakt

 

 

АДРЕСА
Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
СЕКРЕТАРИЦА: 015/ 300-550
мејл: kabinet@zjz.org.rs
МЕНАЏМЕНТ
ДИРЕКТОР ЗАВОДА:
015/300-550 direktor@zjz.org.rs
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ:
015/343-610 pomocnik@zjz.org.rs
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КВАЛИТЕТ:
015/300-550 лок. 123 kvalitet@zjz.org.rs
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР:
015/300-550 лок.119 glavni.tehnicar@zjz.org.rs 
РЕФЕРЕНТ КОМУНИКАЦИЈЕ:
015/300531 info@zjz.org.rs

 
 

 
 

ЛИЦЕ ЗА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018 од 13.11.2018. године).
Лице за заштиту података о личности одређено од стране Завода за јавно здравље Шабац је:
дипл. правник Оливера Ђорђевић – Шпегар
Телефон: 015/343-611
мејл: kabinet@zjz.org.rs

 
 

Контакти центара и одељења:

1. ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ:
higijena@zjz.org.rs
Начелник:
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Тел. 015/343-610; 300-550 – лок. 115
ПРИЈЕМ МАТЕРИЈАЛА (вода за пиће, намирнице, отпадне воде, брисеви, предмети опште употребе):
Понедељак – петак: 07.00-20.00h
Тел. 015/343-610
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА САНИТАРНУ ХЕМИЈУ И ЕКОТОКСИКОЛОГИЈУ:
Понедељак – петак: 07.00-20.00h
Тел. 015/341-523
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ИСХРАНУ
Заказивање термина:
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Тел. 015/343-610

2. ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ:

epidemiologija@zjz.org.rs
Начелник:
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Тел. 015/343-605
ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР
Здравствени (санитарни) прегледи у Заводу за јавно здравље Шабац:
Понедељак – петак: 07.00-14.00h
Тел. 064/860-52-11
Здравствени (санитарни) прегледи на терену:
ЛОЗНИЦА: понедељак, четвртак 09.00-13.00h
КРУПАЊ: сваки други уторак 09.00-12.00h
МАЛИ ЗВОРНИК: сваки други уторак 09.00-10.30h
ЉУБОВИЈА: сваки други уторак 11.30-13.30h
ОДСЕК ЗА ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Тел. 015/343-605
САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДПСТ
(добровољно, поверљиво, саветовање и тестирање)
Средом од 7.30-13.30h
Тел. 015/343-605
АНТИРАБИЧНА СТАНИЦА
Понедељак – петак: 07.00-15.00х (уз обавезан упут за епидемиолога)
Ван радног времена, као и викендом: из ЗЈЗ се контактира приправни епидемиолог ради даљег упуства озлеђеног од стране домаће или дивље животиње.
Тел. 015/343-605
ОДСЕК ЗА ДДД
(дератизација, дезинсекција, дезинфекција)
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Тел. 015/343-605

3. ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ, ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ:

socijalna@zjz.org.rs
Радно време Центра:
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Начелник:
Тел. 015/300-530
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА:
Тел. 015/300-531; 343-607 promocija@zjz.org.rs
ОДСЕК ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ:
Тел. 015/300-530
ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ:
Тел. 015/343-607

4. ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

mikrobiologija@zjz.org.rs
Начелник:
Понедељак – петак: 07.00-15.00х
Тел. 015/300-550 – лок. 149
ПРИЈЕМ И УЗОРКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА МИКРОБИОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ:
Понедељак – петак: 07.00-19.00h
Субота: 08-13.00h
Пријем урина – уринокултура:
Радним данима: 07.00-11.00х (за хитне случајеве до 19.00х)
Суботом: 08.00-11.00h
Вађење крви:
Радним данима: 07.00-11.00h (за хитне случајеве до 19.00х)
Суботом: 08.00-11.00h
Тел. 015/300-550 – лок. 150
Издавање резултата:
Понедељак – петак: 07.00-19.00h
Субота: 08-13.00h
Тел. 015/300-550 – лок. 117; 064/860 51 61

5. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

pravna@zjz.org.rs
Радно време Службе:
Понедељак – петак: 07.00-15.00h
Начелник:
Тел. 015/343-611
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ:
Тел. 015/343-611 pravna@zjz.org.rs
РАЧУНОВОДСТВО
Тел. 015/343-609 finansije@zjz.org.rs
НАБАВКЕ
Тел. 015/305-360 nabavke@zjz.org.rs
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Тел. 064/860 51 00

 

 

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs