Јавне набавке мале вредности

План јавних набавки за 2023 (изузете ЗЈН 91/19)
План јавних набавки за 2022 (изузете ЗЈН 91/19)
JН MВ 10/2020 – Услуга еталонирања лабораторијске опреме
JН MВ 09/2020 – Услуга еталонирања лабораторијске опреме
ЈН МВ 08/2020 – Набвка услуга осигурања

ЈН МВ 07/2020 – Набвка подуговорених лабораторијских услуга

ЈН МВ 06/2020 – Набвка подуговорених лабораторијских услуга

ЈН МВ 05/2020 – Набавка канцеларијског материјала

JН MВ 04/2020 – Услуга еталонирања лабораторијске опреме

JН MВ 03/2020 – Набавка електричне енергије

JН MВ 02/2020 – Набавка горива

JН MВ 01/2020 – Обезбеђење завода

 

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Правилник о јавним набавкама

 

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs