Историјат

Готово век здравствене просвећености  и промоције здравља Од Бактериолошке станице до
Завода за јавно здрављe 1921-2020.

Медицина или уметност лечења, како су је називали стари Грци, стара је колико и потреба човека да се заштити од болести. Ипак, иако је традиција превентивне медицине дуга, Заводи за јавно здравље, као институције, релативно су млади. Претече завода, епидемијске комисије и бактериолошке станице, на овим просторима настају тек почетком 20. века. Настале су из потребе земље опустошене Првим светским ратом, којом су харале многе заразне болести. Њихова претходница, опет, било је Српско лекарско друштво, које је упозоравало власт о потреби организоване заштите становништва.

Шабачка – прва бактериолошка станица у Србији, једна од пет у Југославији

Бактериологија прве кораке чини, ипак, тек током Првог светског рата. Прва бактериолошка лабораторија организована је 1917. на Солунском фронту, при Српској врховној команди. Три године касније основане су сталне бактериолошке станице које су, бар у Србији, биле зачетнице хигијенско-епидемиолошких установа. Једна од првих пет бактериолошких станица на територији Југославије, а прва у Србији, била је управо у Шапцу. Преостале четири формиране су у Осијеку, Загребу, Дубровнику и Скопљу. Ова бактериолошка станица, формирана 1. новембра 1921., заменила је ранију Антималаричну станицу, која је настала у мају исте године, а због, у то време, на овом подручју веома распрострањене маларије.

У почетку Бактериолошка станица у Шапцу је радила као бактериолошко одељење Окружне болнице, али је већ половином 1922. године претворена у засебну установу. У састав Дома народног здравља, као и све социјално-хигијенске установе, ушла је 1. априла 1928. године где је, као одељење овог дома, радила до 1946.године када је успостављена Окружна санитарно-епидемиолошка станица.

Дом народног здравља у Шапцу покривао је територије шест срезова: Рађевског (Kрупањ), Јадарског (Лозница), Посавотамнавског (Владимирци), Поцерског (Шабац), Мачванског (Богатић) и, привремено, Митровачког (Сремска Митровица). Од самог почетка битка за народно здравље, која је била основни задатак ових установа, била је и битка против заосталости, односно битка за здравствену просвећеност.

Период од 1945. до 1951. године када је, оснивањем Хигијенског института, Србија добила централну установу хигијенске службе, био је период у коме се практично трагало за организацијом превентивно-медицинске службе у складу са захтевима новоформиране државе. Санитарно епидемиолошке станице постале су 1953. године хигијенски заводи.

Период Хигијенског завода у Шапцу

Хигијенски завод у Шапцу покривао је територију шест срезова, који су, према попису из 1953.године, имали 218.065 становника старијих од десет година. Податак да је било више од 30% неписмених јасно указује на потребу за њиховом едукацијом и здравственим просвећивањем. Зато су организовани бројни курсеви, дељен је пропагандни материјал и приказивани филмови, што је све требало да допринесе подизању нивоа здравствене културе. Послератне прилике и немаштина, уз непросвећеност, утицали су на веома лоше хигијенске услове у којима се живело – што је доводило до великог броја оболелих, високе стопе морталитета, како одраслих, тако и тек рођених….

Године Завода за здравствену заштиту

Следећа година значајна у развоју завода је 1961. Ново време захтевало је другачију организациону структуру, па су тако према Закону о здравственој служби и здравственој заштити од 23. јуна 1961. године хигијенски заводи прерасли у заводе за здравствену заштиту. Они су били дефинисани као превентивне установе које прате и проучавају здравствено стање становништва и хигијенске прилике, спроводе хигијенско-епидемиолошке мере, обављају лабораторијске анализе, планирају рад и развој здравствене службе, организују и спроводе здравствено васпитање. Иако су организациона структура и назив били нови, проблеми у овој области и даље остају стари, кажу извори.

Остајући доследне основној функцији – раду на заштити и унапређењу здравља, ове институције су, до данашњег облика организовања, прошле још и организовање у ООУР-има. Основна организација удруженог рада Завода за здравствену заштиту и медицину рада била је конституисана као ООУР Медицинског центра и радила до 1979. године, када је у Шапцу донета одлука о оснивању Регионалног завода за заштиту здравља за подручје Подрињско-Kолубарског региона. Завод је тада био дефинисан као здравствена радна организација која обавља специјализовану хигијенско-епидемиолошку и социјално-медицинску делатност.

Иако је одлука донета у октобру 1979. године, нови облик организовања завода имао је много проблема на почетку рада. И наредне, па и 1981. године, завод је имао само два запослена – лекара специјалисту, који је обављао посао директора и једног економисту. Следеће, 1982. у заводу ће бити шест запослених, да би тај број тек годину дана касније порастао на 38. Завод је конституисан 1983. године, а споразумом између Регионалног завода и Медицинског центра у Шапцу, преузета је од Медицинског центра Хигијеснко-епидемиолошка служба са токсикологијом, хемијском лабораторијом и делом микробиолошке лабораторије. Завод је 10.10.1990. године трансформисан у Завод за заштиту здравља.

Изградња објекта намењеног Заводу за заштиту здравља

Паралелно са организационим променама радило се и на изградњи објекта завода. Скупштина СИЗ здравственог осигурања и здравствене заштите донела је коначну одлуку о изградњи објекта 29. децембра 1980.године, а градња је почела сутрадан. Објекат се градио на углу улица Драгољуба Јовичића и Јована Цвијића у Шапцу, где се и данас налази ова установа. Првобитни простор, због повећања обима послова, ускоро постаје недовољан, па се доноси одлука о проширењу, али радови на другој ламели почињу тек 2003. године. Радови на доградњи приведени су крају 2006. године.

Одлуком оснивача, Министарства здравља, Завод за заштиту здравља „Вера Благојевић“ у Шапцу 30. маја 2007. године добија назив Завод за јавно здравље – Шабац.

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs