Анализа воде за пиће

  • Контрола воде за пиће из водовода, индивидуалних бунара, изворе, артешких и јавних чесми.
  • Систематка контрола воде на купалиштима.

Copyright © Завод за јавно здравље

Завод за јавно здравље – Шабац
Адреса: Јована Цвијића 1
ПИБ: 1000-82-545
kabinet@zjz.org.rs